Megjelent az ÉPITŐ 5 - építőipari fejlesztési pályázat!

Az ÉPÍTŐ-5 program célja a kkv-k technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, újra iparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozása.


Ismét pályázható az építőipari vállalkozásokat segítő ÉPÍTŐ-programot. A tizenkét milliárd forintos támogatási program célja az építőipari ágazat termelékenységének, hatékonyságának növelése az építőipari kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, újra iparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozása vissza nem térítendő támogatással, amivel javul a vállalkozások hatékonysága, és termelékenysége.Támogatásban részesíthetők köre:


1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. törvény) szerinti kis- és középvállalkozások, amennyiben

- 20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak,

- alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,

- legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,

- vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,

- a támogatás ösztönző hatásokkal bír,

- átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak),

- a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.


2. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti mikrovállalkozások, amennyiben

- főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési tevékenység, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósításához,

- alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van,

- legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,

- vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,

- a támogatás ösztönző hatásokkal bír,

- átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.


Támogatható tevékenységek köre


A támogatandó tevékenység – a cégbíróság által bejegyezett - TEÁOR szám szerinti TEÁOR szám szerinti 41.20 – 43.99 közötti, a 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenység, valamint a 71.11 tevékenység, illetve a 71.12, 71.20 tevékenységi körök, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari

Az előirányzat terhére a 1. pontban meghatározott egy kedvezményezett részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható, a 2. pontban meghatározott egy kedvezményezett részére legalább 8 millió forint, legfeljebb 50 millió forint összegű támogatás nyújtható.


A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:


1. a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;

2. meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;

3. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;

4. információs technológia-fejlesztés;

5. új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;

6. a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;

7. immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése

8. a támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költség az elszámolható költség max. 5%-áig; beruházás-menedzsment képzésen való részvétel költsége.


Jelen támogatás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:


1. A tevékenységhez kapcsolódó költségek

2. technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;

3. telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;

4. alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;

5. a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;

6. immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a testreszabás költségei;

7. a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;

- az a)-e) pontokhoz kapcsolódó betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez, eszközökhöz kapcsolódva);

- beruházás-lebonyolítói, valamint BIM képzésen való részvétel költsége;

- szakmai fordítás, szakértői közreműködés költsége;

- belső képzésekhez kapcsolódó kiadások (beleértve a képző belső humánerőforrás költségét is).


A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével az immateriális javak az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át tehetik ki.


1. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható – költségek:

·közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;

·közbeszerzési eljárás díja.


III. Innovációs, technológiai audit költsége (kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás vagy de minimis jogcímen támogatható):


- a projekt műszaki tartalmának innovációs szempontból történő auditálása, felülvizsgálata, az innovációs tartalom meghatározása;

- innovációs, technológiai szempontú felülvizsgálatot a projekt megvalósítása során a záró szakmai beszámoló benyújtásáig szükséges elvégezni;

- a tevékenységet innovációs minősítési rendszerrel rendelkező mentor vagy innovációs tanácsadó végezheti;

·innovációs szakértői, tanácsadói szolgáltatás költsége.

1. A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költségei az elismerhető költségek max. 5%-ának mértékéig (kizárólag de minimis jogcímen támogatható):

·a támogatott beruházáshoz kapcsolódó belső projektmenedzsment humánerőforrás költsége;

·a támogatott beruházáshoz kapcsolódó megbízási, szolgáltatási típusú szerződésekhez kapcsolódó projektmenedzsment költsége. Amennyiben a kedvezményezettnek – a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról alapján – a támogatással megvalósuló beruházással kapcsolatosan ÁFA levonási joga van, a beruházásra jutó ÁFA összege a támogatás szempontjából nem elszámolható kiadásnak minősül.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése alapján a támogatói döntésben kerül meghatározásra és a Támogatási szerződésben kerül rögzítésre.

Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a, de maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.


Regionális beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyvállalkozások esetén az egyes régiókban a regionális támogatási térkép alapján a következők szerint alakul: